Martin

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,1

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,2 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,3 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
-9,4 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
0,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
285,6 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
526,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
572,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,5 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-68 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
183 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 850 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-30 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
37 935 657 €
+Kapitálové príjmy
220 443 €
+Bežné výdavky
41 492 472 €
+Kapitálové výdavky
468 720 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
646 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
51 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 026 599 €
+Dlhodobé záväzky
2 414 664 €
+Krátkodobé záväzky
2 213 902 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 250 889 €
+Bankové úvery a výpomoci
10 250 889 €
+Úvery od ŠFRB
2 356 020 €
+Výdavky na splácanie istiny
795 481 €
+Úrokové splátky
45 180 €
+Finančné účty
11 655 247 €
+Neobežný majetok
102 369 064 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
56 053
+Výsledok hospodárenia
-1 659 704 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:56 053
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk