Martin

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2003 - 2006)

Celkové finančné zdravie i
- / 6
Neurčené
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
-
Dlhová služba i
-
Bilancia bežného účtu i
-
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 687
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
-
-
+Dlhová služba
4,8 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
14,8 %
9,8 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,4 %
1,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2006)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,2 %
-2,6 %
+Intenzita investovania
21,4 %
12,8 %
+Čistý majetok
-
-
+Okamžitá likvidita
190,8 %
162,7 %
+Pohotová likvidita
-
-
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
-

Indikátory na obyvateľa (2006)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-25 €
 
-9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
-
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
-
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-
 
-

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Martin

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2006)

+Bežné príjmy
22 892 452 €
+Kapitálové príjmy
1 415 787 €
+Bežné výdavky
19 504 083 €
+Kapitálové výdavky
6 312 454 €

Záväzky a pohľadávky (2006)

+Záväzky po splatnosti
471 818 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
-
+Dlhodobé záväzky
32 099 €
+Krátkodobé záväzky
1 545 144 €

Úvery a účty (2006)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
6 100 511 €
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
743 345 €
+Úrokové splátky
185 687 €
+Finančné účty
2 947 985 €
+Neobežný majetok
100 482 706 €

Ostatné (2006)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
59 257
+Výsledok hospodárenia
-