Martin

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 687
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,5 %
30,1 %
+Dlhová služba
4,1 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
10,4 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,6 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
11,1 %
16,2 %
+Čistý majetok
362,9 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
161,4 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
229,3 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,2 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-3 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
94 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 658 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-29 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Martin

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
27 384 707 €
+Kapitálové príjmy
539 095 €
+Bežné výdavky
24 529 259 €
+Kapitálové výdavky
3 572 436 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
1 654 104 €
+Dlhodobé záväzky
1 970 251 €
+Krátkodobé záväzky
2 436 900 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
5 411 655 €
+Úvery od ŠFRB
1 908 803 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 002 868 €
+Úrokové splátky
100 587 €
+Finančné účty
3 933 471 €
+Neobežný majetok
98 411 779 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
58 433
+Výsledok hospodárenia
-1 673 519 €