Martin

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 687
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,1 %
35,1 %
+Dlhová služba
12,6 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-2,9 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,1 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,7 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
2,5 %
14,4 %
+Čistý majetok
345,3 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
125,2 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
190,5 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,7 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-23 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
90 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 626 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-39 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Martin

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
24 496 394 €
+Kapitálové príjmy
4 015 347 €
+Bežné výdavky
25 205 605 €
+Kapitálové výdavky
4 638 606 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
40 600 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 240 634 €
+Dlhodobé záväzky
1 903 766 €
+Krátkodobé záväzky
1 900 474 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
5 175 904 €
+Úvery od ŠFRB
1 846 756 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 334 635 €
+Úrokové splátky
106 172 €
+Finančné účty
2 378 966 €
+Neobežný majetok
97 406 038 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
58 166
+Výsledok hospodárenia
-2 296 911 €