Martin

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 687
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,5 %
34,9 %
+Dlhová služba
5,7 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
6,9 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,04 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,6 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-1,2 %
6,7 %
+Čistý majetok
383,4 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
179,5 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
230,2 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,3 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
37 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
78 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 620 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-13 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Martin

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
26 493 390 €
+Kapitálové príjmy
1 541 660 €
+Bežné výdavky
24 674 361 €
+Kapitálové výdavky
1 219 918 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
8 900 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 122 449 €
+Dlhodobé záväzky
1 831 549 €
+Krátkodobé záväzky
2 212 522 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
4 472 335 €
+Úvery od ŠFRB
1 783 621 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 270 365 €
+Úrokové splátky
128 361 €
+Finančné účty
3 971 864 €
+Neobežný majetok
94 473 291 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
57 987
+Výsledok hospodárenia
-725 226 €