Martin

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 687
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,7 %
25,0 %
+Dlhová služba
3,0 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
6,4 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,1 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,04 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,2 %
1,4 %
+Intenzita investovania
8,8 %
5,2 %
+Čistý majetok
362,6 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
237,4 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
297,9 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
10,8 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-12 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
77 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 676 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-8 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Martin

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
28 305 401 €
+Kapitálové príjmy
2 141 596 €
+Bežné výdavky
26 485 733 €
+Kapitálové výdavky
4 622 106 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
30 892 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
10 086 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 124 835 €
+Dlhodobé záväzky
2 911 325 €
+Krátkodobé záväzky
1 859 930 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 435 554 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 435 554 €
+Úvery od ŠFRB
2 864 938 €
+Výdavky na splácanie istiny
698 243 €
+Úrokové splátky
97 435 €
+Finančné účty
4 415 791 €
+Neobežný majetok
96 128 596 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
57 300
+Výsledok hospodárenia
-431 373 €