Martin

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 687
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,6 %
23,5 %
+Dlhová služba
2,8 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
7,3 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,08 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,04 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,0 %
2,9 %
+Intenzita investovania
6,2 %
4,9 %
+Čistý majetok
348,3 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
183,3 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
255,0 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,8 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
66 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 700 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
37 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Martin

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
29 523 751 €
+Kapitálové príjmy
561 938 €
+Bežné výdavky
27 367 017 €
+Kapitálové výdavky
2 404 084 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
21 576 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
10 195 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 439 408 €
+Dlhodobé záväzky
2 807 088 €
+Krátkodobé záväzky
2 009 252 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 853 489 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 853 489 €
+Úvery od ŠFRB
2 766 135 €
+Výdavky na splácanie istiny
724 340 €
+Úrokové splátky
79 852 €
+Finančné účty
3 683 729 €
+Neobežný majetok
98 795 091 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
57 987
+Výsledok hospodárenia
2 142 585 €