Martin

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 687
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,1 %
21,5 %
+Dlhová služba
2,7 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
8,5 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,6 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,3 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,5 %
0,7 %
+Intenzita investovania
4,9 %
6,7 %
+Čistý majetok
326,6 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
202,1 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
264,4 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
19 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
56 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 663 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
2 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Martin

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
5 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
30 433 067 €
+Kapitálové príjmy
1 047 497 €
+Bežné výdavky
27 839 285 €
+Kapitálové výdavky
2 527 914 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
165 700 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
83 674 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 322 557 €
+Dlhodobé záväzky
2 710 367 €
+Krátkodobé záväzky
2 122 414 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 271 425 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 271 425 €
+Úvery od ŠFRB
2 665 944 €
+Výdavky na splácanie istiny
724 340 €
+Úrokové splátky
67 377 €
+Finančné účty
4 288 396 €
+Neobežný majetok
95 461 044 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
57 987
+Výsledok hospodárenia
106 859 €