Martin

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 687
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,6 %
23,6 %
+Dlhová služba
2,6 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,6 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,4 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,02 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,9 %
1,7 %
+Intenzita investovania
4,6 %
8,6 %
+Čistý majetok
300,3 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
240,3 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
293,5 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,4 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
46 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 602 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-64 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Martin

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
32 975 409 €
+Kapitálové príjmy
753 437 €
+Bežné výdavky
30 460 180 €
+Kapitálové výdavky
2 286 418 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
115 542 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6 191 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 024 281 €
+Dlhodobé záväzky
11 233 315 €
+Krátkodobé záväzky
1 923 947 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 778 188 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 778 188 €
+Úvery od ŠFRB
2 564 210 €
+Výdavky na splácanie istiny
729 543 €
+Úrokové splátky
55 999 €
+Finančné účty
4 622 349 €
+Neobežný majetok
98 202 078 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
57 023
+Výsledok hospodárenia
-3 636 169 €