Martin

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 687
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,0 %
20,2 %
+Dlhová služba
1,7 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,8 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
19,9 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
19,9 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,3 %
7,3 %
+Intenzita investovania
1,5 %
4,1 %
+Čistý majetok
294,3 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
512,1 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
563,2 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,5 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
60 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
82 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 717 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
90 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Martin

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
36 317 590 €
+Kapitálové príjmy
384 966 €
+Bežné výdavky
32 379 479 €
+Kapitálové výdavky
922 473 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
6 561 144 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6 556 220 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 013 510 €
+Dlhodobé záväzky
9 057 762 €
+Krátkodobé záväzky
1 982 560 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 904 104 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 904 104 €
+Úvery od ŠFRB
2 460 983 €
+Výdavky na splácanie istiny
516 359 €
+Úrokové splátky
28 159 €
+Finančné účty
10 151 853 €
+Neobežný majetok
98 391 828 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
56 526
+Výsledok hospodárenia
5 071 372 €