Martin

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,1

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 687
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,2 %
18,8 %
+Dlhová služba
2,9 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
-9,4 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,002 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0001 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
0,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
285,6 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
526,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
572,8 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,5 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-68 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
183 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 850 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-30 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Martin

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
7 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
37 935 657 €
+Kapitálové príjmy
220 443 €
+Bežné výdavky
41 492 472 €
+Kapitálové výdavky
468 720 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
646 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
51 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 026 599 €
+Dlhodobé záväzky
2 414 664 €
+Krátkodobé záväzky
2 213 902 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 250 889 €
+Bankové úvery a výpomoci
10 250 889 €
+Úvery od ŠFRB
2 356 020 €
+Výdavky na splácanie istiny
795 481 €
+Úrokové splátky
45 180 €
+Finančné účty
11 655 247 €
+Neobežný majetok
102 369 064 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
56 053
+Výsledok hospodárenia
-1 659 704 €