Martin

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,4

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:55 687
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
msumartin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,10 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,03 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
277,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
470,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
518,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
5,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
10 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
164 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 892 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
23 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Martin

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
8 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
40 680 588 €
+Kapitálové príjmy
939 783 €
+Bežné výdavky
37 329 197 €
+Kapitálové výdavky
3 754 211 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
36 948 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
12 086 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 115 648 €
+Dlhodobé záväzky
2 316 775 €
+Krátkodobé záväzky
2 355 149 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
9 150 456 €
+Bankové úvery a výpomoci
9 150 456 €
+Úvery od ŠFRB
2 249 573 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 242 708 €
+Úrokové splátky
67 221 €
+Finančné účty
11 083 269 €
+Neobežný majetok
103 472 592 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
55 687
+Výsledok hospodárenia
1 255 486 €