Matejovce nad Hornádom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:525
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
matejovcenhlevonetmail.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
17,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-11,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
242,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
651,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
713,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
99 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 197 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
20 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Matejovce nad Hornádom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
267 351 €
+Kapitálové príjmy
30 000 €
+Bežné výdavky
245 402 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 591 €
+Dlhodobé záväzky
902 €
+Krátkodobé záväzky
13 740 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 000 €
+Úrokové splátky
2 988 €
+Finančné účty
89 458 €
+Neobežný majetok
541 675 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
525
+Výsledok hospodárenia
10 425 €