Matiašovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,2
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:791
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský
E-mail:
matiasovcecompnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
55,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-35,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
52,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
146,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
329,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
331,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-224 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
278 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
736 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
60 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Matiašovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
449 220 €
+Kapitálové príjmy
53 088 €
+Bežné výdavky
391 552 €
+Kapitálové výdavky
287 607 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
457 €
+Dlhodobé záväzky
522 €
+Krátkodobé záväzky
34 150 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
220 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
220 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
209 €
+Finančné účty
112 624 €
+Neobežný majetok
690 324 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
791
+Výsledok hospodárenia
47 470 €