Medzev

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:4 382
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
mestomedzev.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
561,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
512,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
529,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
4,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-11 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
59 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 614 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
58 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Medzev

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 666 770 €
+Kapitálové príjmy
70 816 €
+Bežné výdavky
3 324 985 €
+Kapitálové výdavky
461 625 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
40 365 €
+Dlhodobé záväzky
180 946 €
+Krátkodobé záväzky
238 933 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
258 329 €
+Bankové úvery a výpomoci
258 329 €
+Úvery od ŠFRB
158 838 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 734 €
+Úrokové splátky
7 571 €
+Finančné účty
1 225 274 €
+Neobežný majetok
19 274 443 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 382
+Výsledok hospodárenia
253 968 €