Arnutovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:769
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
arnutovceneunet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
19,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
295,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
776,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
850,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
73 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
12 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 043 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
38 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Arnutovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
294 448 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
237 962 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 391 €
+Dlhodobé záväzky
88 €
+Krátkodobé záväzky
19 420 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
9 182 €
+Bankové úvery a výpomoci
9 182 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 000 €
+Úrokové splátky
400 €
+Finančné účty
150 758 €
+Neobežný majetok
660 927 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
769
+Výsledok hospodárenia
29 109 €