Bolešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 553
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecbolesovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
209,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
193,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
196,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
17 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
29 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 831 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bolešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 484 782 €
+Kapitálové príjmy
19 274 €
+Bežné výdavky
1 379 181 €
+Kapitálové výdavky
97 948 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 222 €
+Dlhodobé záväzky
21 741 €
+Krátkodobé záväzky
142 394 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
45 182 €
+Bankové úvery a výpomoci
45 182 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
17 681 €
+Úrokové splátky
670 €
+Finančné účty
275 882 €
+Neobežný majetok
2 635 124 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 553
+Výsledok hospodárenia
50 832 €