Bolešov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 530
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecbolesovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,9 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,9 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
7,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
5,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
230,9 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
171,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
176,7 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
19 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
15 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 854 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
35 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bolešov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 360 980 €
+Kapitálové príjmy
58 749 €
+Bežné výdavky
1 258 637 €
+Kapitálové výdavky
132 692 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 099 €
+Dlhodobé záväzky
27 672 €
+Krátkodobé záväzky
123 603 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
23 673 €
+Bankové úvery a výpomoci
23 673 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
9 804 €
+Úrokové splátky
751 €
+Finančné účty
212 286 €
+Neobežný majetok
2 674 928 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 530
+Výsledok hospodárenia
52 818 €