Medzilaborce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:6 639
Okres:Medzilaborce
Kraj:Prešovský
E-mail:
medzilaborcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
3,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,9 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
336,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
147,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
167,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
23,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
46 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
35 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 666 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-1 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Medzilaborce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 614 744 €
+Kapitálové príjmy
710 562 €
+Bežné výdavky
5 362 326 €
+Kapitálové výdavky
656 961 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
165 866 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
100 670 €
+Krátkodobé pohľadávky
160 425 €
+Dlhodobé záväzky
1 219 686 €
+Krátkodobé záväzky
838 424 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
233 874 €
+Bankové úvery a výpomoci
233 874 €
+Úvery od ŠFRB
1 237 732 €
+Výdavky na splácanie istiny
145 283 €
+Úrokové splátky
20 644 €
+Finančné účty
1 239 375 €
+Neobežný majetok
16 673 778 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
6 639
+Výsledok hospodárenia
-3 776 €