Mierovo

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
10,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
24,9 %
0,8 %
+Intenzita investovania
-22,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
256,7 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
212,1 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
217,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
211 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 547 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
95 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
292 492 €
+Kapitálové príjmy
92 765 €
+Bežné výdavky
261 793 €
+Kapitálové výdavky
27 571 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 284 €
+Dlhodobé záväzky
1 825 €
+Krátkodobé záväzky
96 156 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 779 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 779 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
203 919 €
+Neobežný majetok
502 214 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
454
+Výsledok hospodárenia
43 144 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:454
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
mierovozmail.sk