Mierovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:454
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
mierovozmail.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
10,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
24,9 %
0,8 %
+Intenzita investovania
-22,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
256,7 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
212,1 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
217,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
211 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 547 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
95 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mierovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
292 492 €
+Kapitálové príjmy
92 765 €
+Bežné výdavky
261 793 €
+Kapitálové výdavky
27 571 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 284 €
+Dlhodobé záväzky
1 825 €
+Krátkodobé záväzky
96 156 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 779 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 779 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
203 919 €
+Neobežný majetok
502 214 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
454
+Výsledok hospodárenia
43 144 €