Michal na Ostrove

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:960
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocumichalmail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
16,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-7,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
585,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
115,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
128,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
223,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
86 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
40 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 057 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-36 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Michal na Ostrove

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
545 542 €
+Kapitálové príjmy
73 500 €
+Bežné výdavky
505 274 €
+Kapitálové výdavky
30 942 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
19 384 €
+Dlhodobé záväzky
1 151 871 €
+Krátkodobé záväzky
152 911 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
38 733 €
+Bankové úvery a výpomoci
38 733 €
+Úvery od ŠFRB
1 121 243 €
+Výdavky na splácanie istiny
46 381 €
+Úrokové splátky
31 660 €
+Finančné účty
176 952 €
+Neobežný majetok
2 827 440 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
960
+Výsledok hospodárenia
-34 951 €