Michalovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:39 455
Okres:Michalovce
Kraj:Košický
E-mail:
msumimsumi.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
16,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0008 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
208,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
86,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
111,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
100 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
243 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 573 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
18 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Michalovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
31 395 348 €
+Kapitálové príjmy
1 389 771 €
+Bežné výdavky
26 824 293 €
+Kapitálové výdavky
2 013 501 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
235 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 328 616 €
+Dlhodobé záväzky
3 602 688 €
+Krátkodobé záväzky
5 320 755 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
9 591 834 €
+Bankové úvery a výpomoci
9 489 268 €
+Úvery od ŠFRB
3 599 311 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 326 684 €
+Úrokové splátky
75 625 €
+Finančné účty
4 605 637 €
+Neobežný majetok
66 942 752 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
39 455
+Výsledok hospodárenia
713 877 €