Michalovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:39 510
Okres:Michalovce
Kraj:Košický
E-mail:
msumimsumi.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
35,4 %
18,9 %
+Dlhová služba
12,3 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
13,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,9 %
0,8 %
+Intenzita investovania
7,1 %
10,1 %
+Čistý majetok
221,7 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
66,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
101,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
13,1 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
45 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
258 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 618 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
39 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Michalovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
29 795 151 €
+Kapitálové príjmy
891 227 €
+Bežné výdavky
25 896 210 €
+Kapitálové výdavky
2 992 700 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 142 404 €
+Dlhodobé záväzky
3 880 707 €
+Krátkodobé záväzky
6 150 213 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 211 155 €
+Bankové úvery a výpomoci
10 211 155 €
+Úvery od ŠFRB
3 764 663 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 425 227 €
+Úrokové splátky
130 171 €
+Finančné účty
4 105 051 €
+Neobežný majetok
70 133 880 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
39 510
+Výsledok hospodárenia
1 549 724 €