Miklušovce

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
0,3 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
5,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
-0,1 %
10,1 %
+Čistý majetok
161,6 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
178,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
180,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
23 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
692 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
145 455 €
+Kapitálové príjmy
116 €
+Bežné výdavky
138 136 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
216 €
+Dlhodobé záväzky
423 €
+Krátkodobé záväzky
13 649 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
440 €
+Úrokové splátky
3 €
+Finančné účty
24 369 €
+Neobežný majetok
199 609 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
323
+Výsledok hospodárenia
3 133 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:323
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecmiklusovcemail.t-com.sk