Miloslavov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 265
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecmiloslavov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
23,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
246,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
336,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
415,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
109 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
225 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 342 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
197 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Miloslavov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 583 464 €
+Kapitálové príjmy
805 586 €
+Bežné výdavky
1 985 726 €
+Kapitálové výdavky
1 155 360 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
153 194 €
+Dlhodobé záväzky
207 898 €
+Krátkodobé záväzky
194 702 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
509 076 €
+Bankové úvery a výpomoci
509 076 €
+Úvery od ŠFRB
205 632 €
+Výdavky na splácanie istiny
105 369 €
+Úrokové splátky
10 915 €
+Finančné účty
655 392 €
+Neobežný majetok
5 160 483 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 265
+Výsledok hospodárenia
446 073 €