Miloslavov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 265
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecmiloslavov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,7 %
35,1 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-8,1 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-37,3 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
32,3 %
14,4 %
+Čistý majetok
462,9 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
62,1 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
83,8 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
49,1 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-131 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
113 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 659 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-69 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Miloslavov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
543 273 €
+Kapitálové príjmy
43 900 €
+Bežné výdavky
587 122 €
+Kapitálové výdavky
219 227 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
31 044 €
+Dlhodobé záväzky
283 131 €
+Krátkodobé záväzky
143 404 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
200 046 €
+Úvery od ŠFRB
293 734 €
+Výdavky na splácanie istiny
20 453 €
+Úrokové splátky
5 482 €
+Finančné účty
89 103 €
+Neobežný majetok
2 871 247 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 670
+Výsledok hospodárenia
-115 565 €