Miloslavov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 265
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecmiloslavov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,1 %
34,9 %
+Dlhová služba
7,7 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
9,2 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,4 %
0,2 %
+Intenzita investovania
2,7 %
6,7 %
+Čistý majetok
569,8 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
84,6 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
101,8 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
52,1 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
24 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
97 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 729 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-39 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Miloslavov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
663 625 €
+Kapitálové príjmy
8 517 €
+Bežné výdavky
602 795 €
+Kapitálové výdavky
26 509 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
21 377 €
+Dlhodobé záväzky
278 822 €
+Krátkodobé záväzky
124 411 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
178 530 €
+Úvery od ŠFRB
283 123 €
+Výdavky na splácanie istiny
32 127 €
+Úrokové splátky
9 923 €
+Finančné účty
105 236 €
+Neobežný majetok
3 164 453 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 790
+Výsledok hospodárenia
-69 233 €