Miloslavov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 265
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecmiloslavov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,7 %
25,0 %
+Dlhová služba
6,4 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
2,5 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,3 %
1,4 %
+Intenzita investovania
-1,0 %
5,2 %
+Čistý majetok
427,6 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
99,1 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
118,9 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
41,1 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
14 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
85 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 529 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-82 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Miloslavov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
734 393 €
+Kapitálové príjmy
34 777 €
+Bežné výdavky
716 101 €
+Kapitálové výdavky
27 732 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
21 862 €
+Dlhodobé záväzky
285 098 €
+Krátkodobé záväzky
110 405 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
157 014 €
+Bankové úvery a výpomoci
157 014 €
+Úvery od ŠFRB
272 845 €
+Výdavky na splácanie istiny
32 243 €
+Úrokové splátky
10 271 €
+Finančné účty
109 420 €
+Neobežný majetok
2 897 706 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 856
+Výsledok hospodárenia
-152 471 €