Miloslavov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,4
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 265
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecmiloslavov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
51,9 %
23,5 %
+Dlhová služba
6,2 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
9,4 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-22,9 %
2,9 %
+Intenzita investovania
32,6 %
4,9 %
+Čistý majetok
367,8 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
101,0 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
116,4 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
35,6 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-115 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
213 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 509 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-51 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Miloslavov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
890 294 €
+Kapitálové príjmy
14 164 €
+Bežné výdavky
806 927 €
+Kapitálové výdavky
304 237 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
18 190 €
+Dlhodobé záväzky
262 950 €
+Krátkodobé záväzky
118 585 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
381 332 €
+Bankové úvery a výpomoci
381 332 €
+Úvery od ŠFRB
261 552 €
+Výdavky na splácanie istiny
36 525 €
+Úrokové splátky
8 704 €
+Finančné účty
119 825 €
+Neobežný majetok
2 964 116 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 790
+Výsledok hospodárenia
-91 844 €