Miloslavov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,3
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 265
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecmiloslavov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
53,6 %
20,2 %
+Dlhová služba
7,7 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,1 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-43,5 %
7,3 %
+Intenzita investovania
58,9 %
4,1 %
+Čistý majetok
291,9 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
110,1 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
135,1 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
18,5 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-340 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
321 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 750 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
93 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Miloslavov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
1 595 861 €
+Kapitálové príjmy
10 081 €
+Bežné výdavky
1 354 288 €
+Kapitálové výdavky
950 778 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
54 722 €
+Dlhodobé záväzky
223 085 €
+Krátkodobé záväzky
219 624 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
697 020 €
+Bankové úvery a výpomoci
697 020 €
+Úvery od ŠFRB
228 315 €
+Výdavky na splácanie istiny
83 896 €
+Úrokové splátky
11 033 €
+Finančné účty
241 887 €
+Neobežný majetok
4 043 541 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 054
+Výsledok hospodárenia
191 748 €