Miloslavov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 265
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecmiloslavov.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
37,8 %
18,8 %
+Dlhová služba
9,8 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
23,4 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
17,8 %
0,8 %
+Intenzita investovania
5,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
311,9 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
55,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
82,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
13,6 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
183 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
283 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 332 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
441 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Miloslavov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
2 155 943 €
+Kapitálové príjmy
44 172 €
+Bežné výdavky
1 652 048 €
+Kapitálové výdavky
156 991 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
261 149 €
+Dlhodobé záväzky
215 071 €
+Krátkodobé záväzky
966 725 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
603 048 €
+Bankové úvery a výpomoci
603 048 €
+Úvery od ŠFRB
217 029 €
+Výdavky na splácanie istiny
105 257 €
+Úrokové splátky
12 056 €
+Finančné účty
536 217 €
+Neobežný majetok
5 042 348 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 134
+Výsledok hospodárenia
941 213 €