Milpoš

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
1,5
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:680
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský
E-mail:
milposmilpos.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
90,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
0,5 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
3,5 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-98,0 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
112,9 %
14,4 %
+Čistý majetok
330,5 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
23,7 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
24,7 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-471 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
351 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 290 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-11 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Milpoš

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
287 305 €
+Kapitálové príjmy
33 300 €
+Bežné výdavky
277 108 €
+Kapitálové výdavky
357 645 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
377 €
+Dlhodobé záväzky
544 €
+Krátkodobé záväzky
36 553 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
233 555 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
1 412 €
+Finančné účty
8 664 €
+Neobežný majetok
1 085 586 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
667
+Výsledok hospodárenia
-7 384 €