Milpoš

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:680
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský
E-mail:
milposmilpos.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
20,2 %
+Dlhová služba
28,7 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,3 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
21,0 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-22,5 %
4,1 %
+Čistý majetok
335,5 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
578,9 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
598,3 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
189 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 618 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
48 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Milpoš

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
346 630 €
+Kapitálové príjmy
275 240 €
+Bežné výdavky
293 758 €
+Kapitálové výdavky
197 414 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 547 €
+Dlhodobé záväzky
318 €
+Krátkodobé záväzky
18 267 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
94 808 €
+Úrokové splátky
876 €
+Finančné účty
105 747 €
+Neobežný majetok
1 014 397 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
692
+Výsledok hospodárenia
33 211 €