Mlynky

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:565
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
mlynkystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
16,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
437,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
62,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
75,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
18,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-71 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
127 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 506 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
47 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mlynky

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
419 806 €
+Kapitálové príjmy
204 501 €
+Bežné výdavky
389 532 €
+Kapitálové výdavky
275 073 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 657 €
+Dlhodobé záväzky
85 663 €
+Krátkodobé záväzky
50 346 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
71 660 €
+Bankové úvery a výpomoci
71 660 €
+Úvery od ŠFRB
84 395 €
+Výdavky na splácanie istiny
22 598 €
+Úrokové splátky
3 898 €
+Finančné účty
31 543 €
+Neobežný majetok
2 022 065 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
565
+Výsledok hospodárenia
26 412 €