Mníchova Lehota

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 221
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
mnichovalehotastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
11,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
296,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
26,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
72,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
90,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-10 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
40 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 629 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
40 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mníchova Lehota

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
761 001 €
+Kapitálové príjmy
400 €
+Bežné výdavky
677 479 €
+Kapitálové výdavky
96 455 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
41 590 €
+Dlhodobé záväzky
615 349 €
+Krátkodobé záväzky
90 372 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
49 292 €
+Bankové úvery a výpomoci
49 401 €
+Úvery od ŠFRB
608 385 €
+Výdavky na splácanie istiny
58 767 €
+Úrokové splátky
7 919 €
+Finančné účty
23 977 €
+Neobežný majetok
2 021 018 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 221
+Výsledok hospodárenia
49 059 €