Močenok

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
5,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 289
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
sekretariatmocenok.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
19,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
267,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
172,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
187,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
37,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-11 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
149 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 250 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
29 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Močenok

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 905 215 €
+Kapitálové príjmy
445 793 €
+Bežné výdavky
3 182 222 €
+Kapitálové výdavky
1 216 157 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
42 909 €
+Dlhodobé záväzky
1 367 682 €
+Krátkodobé záväzky
287 118 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
640 437 €
+Bankové úvery a výpomoci
640 437 €
+Úvery od ŠFRB
1 357 521 €
+Výdavky na splácanie istiny
193 208 €
+Úrokové splátky
22 475 €
+Finančné účty
494 562 €
+Neobežný majetok
9 805 561 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 289
+Výsledok hospodárenia
122 526 €