Močenok

Hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,2 %
20,2 %
+Dlhová služba
27,1 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,7 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,2 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-6,4 %
4,1 %
+Čistý majetok
271,7 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
137,4 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
147,5 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
34,6 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
174 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
150 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 013 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
26 €
 
36 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
3 383 460 €
+Kapitálové príjmy
513 372 €
+Bežné výdavky
2 852 140 €
+Kapitálové výdavky
296 499 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
32 962 €
+Dlhodobé záväzky
1 179 409 €
+Krátkodobé záväzky
326 733 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
658 677 €
+Bankové úvery a výpomoci
658 677 €
+Úvery od ŠFRB
1 102 673 €
+Výdavky na splácanie istiny
829 641 €
+Úrokové splátky
32 733 €
+Finančné účty
448 964 €
+Neobežný majetok
8 943 908 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 300
+Výsledok hospodárenia
109 765 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 288
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
sekretariatmocenok.sk