Močenok

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 288
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
sekretariatmocenok.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,2 %
20,2 %
+Dlhová služba
27,1 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,7 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,2 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-6,4 %
4,1 %
+Čistý majetok
271,7 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
137,4 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
147,5 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
34,6 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
174 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
150 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 013 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
26 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Močenok

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
3 383 460 €
+Kapitálové príjmy
513 372 €
+Bežné výdavky
2 852 140 €
+Kapitálové výdavky
296 499 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
32 962 €
+Dlhodobé záväzky
1 179 409 €
+Krátkodobé záväzky
326 733 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
658 677 €
+Bankové úvery a výpomoci
658 677 €
+Úvery od ŠFRB
1 102 673 €
+Výdavky na splácanie istiny
829 641 €
+Úrokové splátky
32 733 €
+Finančné účty
448 964 €
+Neobežný majetok
8 943 908 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 300
+Výsledok hospodárenia
109 765 €