Modra

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,2 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
5,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
6,5 %
10,1 %
+Čistý majetok
459,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
197,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
227,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,2 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-10 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 337 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-40 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
6 785 426 €
+Kapitálové príjmy
174 310 €
+Bežné výdavky
6 436 016 €
+Kapitálové výdavky
613 652 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
132 035 €
+Dlhodobé záväzky
717 733 €
+Krátkodobé záväzky
445 796 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
357 128 €
+Úvery od ŠFRB
527 951 €
+Výdavky na splácanie istiny
114 920 €
+Úrokové splátky
28 363 €
+Finančné účty
881 432 €
+Neobežný majetok
28 733 766 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
8 817
+Výsledok hospodárenia
-355 508 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:8 817
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
infomodra.sk