Modra

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:8 817
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
infomodra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,2 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
5,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
6,5 %
10,1 %
+Čistý majetok
459,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
197,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
227,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,2 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-10 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 337 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-40 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Modra

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
6 785 426 €
+Kapitálové príjmy
174 310 €
+Bežné výdavky
6 436 016 €
+Kapitálové výdavky
613 652 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
132 035 €
+Dlhodobé záväzky
717 733 €
+Krátkodobé záväzky
445 796 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
357 128 €
+Úvery od ŠFRB
527 951 €
+Výdavky na splácanie istiny
114 920 €
+Úrokové splátky
28 363 €
+Finančné účty
881 432 €
+Neobežný majetok
28 733 766 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
8 817
+Výsledok hospodárenia
-355 508 €