Modrý Kameň

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:1 600
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
sekretariatmodrykamen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
22,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-12,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
27,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
652,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
340,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
387,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
47,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-134 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
188 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 467 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
37 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Modrý Kameň

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 461 733 €
+Kapitálové príjmy
314 875 €
+Bežné výdavky
1 275 364 €
+Kapitálové výdavky
715 983 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
54 515 €
+Dlhodobé záväzky
679 232 €
+Krátkodobé záväzky
114 527 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
300 771 €
+Bankové úvery a výpomoci
300 771 €
+Úvery od ŠFRB
640 709 €
+Výdavky na splácanie istiny
47 870 €
+Úrokové splátky
7 320 €
+Finančné účty
389 468 €
+Neobežný majetok
8 696 346 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 600
+Výsledok hospodárenia
59 338 €