Modrý Kameň

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:1 600
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
sekretariatmodrykamen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
50,6 %
34,9 %
+Dlhová služba
25,1 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
3,9 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-17,6 %
0,2 %
+Intenzita investovania
33,2 %
6,7 %
+Čistý majetok
247,7 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
88,3 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
123,3 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-151 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
257 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 259 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
32 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Modrý Kameň

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
816 361 €
+Kapitálové príjmy
541 073 €
+Bežné výdavky
784 500 €
+Kapitálové výdavky
812 383 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
25 728 €
+Dlhodobé záväzky
2 010 €
+Krátkodobé záväzky
73 594 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
405 473 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
192 433 €
+Úrokové splátky
9 540 €
+Finančné účty
65 016 €
+Neobežný majetok
2 338 658 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 585
+Výsledok hospodárenia
51 362 €