Modrý Kameň

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
3,3
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:1 600
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
sekretariatmodrykamen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,2 %
25,0 %
+Dlhová služba
37,3 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
5,6 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-14,5 %
1,4 %
+Intenzita investovania
25,0 %
5,2 %
+Čistý majetok
333,3 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
127,9 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
148,8 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
48,7 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-104 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
106 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 744 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
73 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Modrý Kameň

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
831 810 €
+Kapitálové príjmy
281 613 €
+Bežné výdavky
785 210 €
+Kapitálové výdavky
489 676 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 649 €
+Dlhodobé záväzky
400 956 €
+Krátkodobé záväzky
55 633 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
164 769 €
+Bankové úvery a výpomoci
164 769 €
+Úvery od ŠFRB
397 729 €
+Výdavky na splácanie istiny
293 578 €
+Úrokové splátky
10 611 €
+Finančné účty
71 144 €
+Neobežný majetok
2 817 412 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 560
+Výsledok hospodárenia
113 239 €