Modrý Kameň

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:1 600
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
sekretariatmodrykamen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,5 %
21,5 %
+Dlhová služba
6,4 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
1,7 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,2 %
0,7 %
+Intenzita investovania
1,5 %
6,7 %
+Čistý majetok
282,1 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
152,8 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
182,0 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
38,4 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
68 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 807 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
22 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Modrý Kameň

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
1 038 376 €
+Kapitálové príjmy
18 624 €
+Bežné výdavky
1 020 381 €
+Kapitálové výdavky
34 626 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
26 215 €
+Dlhodobé záväzky
401 978 €
+Krátkodobé záväzky
89 916 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
107 070 €
+Bankové úvery a výpomoci
107 070 €
+Úvery od ŠFRB
389 483 €
+Výdavky na splácanie istiny
58 309 €
+Úrokové splátky
6 960 €
+Finančné účty
137 415 €
+Neobežný majetok
2 846 920 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 585
+Výsledok hospodárenia
34 521 €