Modrý Kameň

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:1 600
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
sekretariatmodrykamen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,9 %
23,6 %
+Dlhová služba
6,3 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,8 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-54,5 %
1,7 %
+Intenzita investovania
247,7 %
8,6 %
+Čistý majetok
841,2 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
183,8 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
216,2 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-1 735 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
231 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 570 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
2 444 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Modrý Kameň

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
1 138 448 €
+Kapitálové príjmy
3 848 777 €
+Bežné výdavky
1 038 101 €
+Kapitálové výdavky
6 668 955 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
31 477 €
+Dlhodobé záväzky
390 524 €
+Krátkodobé záväzky
97 281 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
393 022 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 877 167 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
59 555 €
+Úrokové splátky
6 134 €
+Finančné účty
178 806 €
+Neobežný majetok
9 339 182 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 568
+Výsledok hospodárenia
3 831 799 €