Modrý Kameň

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:1 600
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
sekretariatmodrykamen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,7 %
20,2 %
+Dlhová služba
225,5 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,0 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
66,7 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-186,7 %
4,1 %
+Čistý majetok
773,6 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
257,7 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
287,0 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
32,1 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 630 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
233 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 525 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-31 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Modrý Kameň

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
1 314 475 €
+Kapitálové príjmy
2 579 414 €
+Bežné výdavky
1 169 799 €
+Kapitálové výdavky
125 584 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
32 848 €
+Dlhodobé záväzky
378 188 €
+Krátkodobé záväzky
112 164 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
388 975 €
+Bankové úvery a výpomoci
388 975 €
+Úvery od ŠFRB
364 917 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 556 562 €
+Úrokové splátky
10 091 €
+Finančné účty
289 046 €
+Neobežný majetok
8 920 228 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 594
+Výsledok hospodárenia
-49 467 €