Modrý Kameň

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:1 600
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
sekretariatmodrykamen.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,1 %
18,8 %
+Dlhová služba
10,2 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
11,6 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
2,5 %
10,1 %
+Čistý majetok
644,3 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
367,3 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
409,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
26,8 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
75 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
205 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 244 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
20 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Modrý Kameň

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 339 992 €
+Kapitálové príjmy
2 545 €
+Bežné výdavky
1 184 867 €
+Kapitálové výdavky
35 936 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
37 028 €
+Dlhodobé záväzky
368 259 €
+Krátkodobé záväzky
88 093 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
330 443 €
+Bankové úvery a výpomoci
330 443 €
+Úvery od ŠFRB
352 442 €
+Výdavky na splácanie istiny
69 834 €
+Úrokové splátky
11 096 €
+Finančné účty
323 537 €
+Neobežný majetok
8 492 210 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 615
+Výsledok hospodárenia
32 696 €