Mojš

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:985
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
ocumojsmail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
577,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
1 065,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 095,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
117,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
7 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 655 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-31 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mojš

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
494 045 €
+Kapitálové príjmy
31 096 €
+Bežné výdavky
412 128 €
+Kapitálové výdavky
105 965 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
16 584 €
+Dlhodobé záväzky
533 312 €
+Krátkodobé záväzky
55 315 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
532 147 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 920 €
+Úrokové splátky
5 557 €
+Finančné účty
589 537 €
+Neobežný majetok
2 027 121 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
985
+Výsledok hospodárenia
-31 013 €