Mojtín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
1,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,3

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:443
Okres:Púchov
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecmojtinobecmojtin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-3,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,5 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,5 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-62,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
58,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
197,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
9,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
22,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-408 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
68 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
772 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-55 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mojtín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
287 447 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
298 750 €
+Kapitálové výdavky
169 309 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
882 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
882 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 619 €
+Dlhodobé záväzky
125 €
+Krátkodobé záväzky
34 378 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
29 988 €
+Bankové úvery a výpomoci
173 680 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
253 €
+Finančné účty
3 257 €
+Neobežný majetok
369 017 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
443
+Výsledok hospodárenia
-24 224 €