Mojzesovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
2,4
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 303
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky
E-mail:
starosta.mojzesovostonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
291,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
121,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
150,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-3 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
30 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 141 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
31 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mojzesovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 039 795 €
+Kapitálové príjmy
65 €
+Bežné výdavky
950 149 €
+Kapitálové výdavky
93 588 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
20 184 €
+Dlhodobé záväzky
277 215 €
+Krátkodobé záväzky
69 515 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
38 766 €
+Bankové úvery a výpomoci
38 766 €
+Úvery od ŠFRB
276 907 €
+Výdavky na splácanie istiny
38 059 €
+Úrokové splátky
4 608 €
+Finančné účty
84 293 €
+Neobežný majetok
2 744 976 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 303
+Výsledok hospodárenia
39 775 €