Moldava nad Bodvou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:11 260
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
msumoldava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,3 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
290,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
188,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
244,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
10,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-2 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
43 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 386 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
45 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Moldava nad Bodvou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
9 844 569 €
+Kapitálové príjmy
443 304 €
+Bežné výdavky
9 086 047 €
+Kapitálové výdavky
1 220 641 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
27 309 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
366 039 €
+Dlhodobé záväzky
1 001 717 €
+Krátkodobé záväzky
648 883 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
480 352 €
+Bankové úvery a výpomoci
480 352 €
+Úvery od ŠFRB
931 772 €
+Výdavky na splácanie istiny
152 033 €
+Úrokové splátky
35 610 €
+Finančné účty
1 219 605 €
+Neobežný majetok
26 201 690 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
11 260
+Výsledok hospodárenia
503 314 €