Most pri Bratislave

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 780
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
mostmostpribratislave.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
309,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
1 193,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 703,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
85 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
24 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 187 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
169 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Most pri Bratislave

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 406 999 €
+Kapitálové príjmy
8 139 €
+Bežné výdavky
1 909 792 €
+Kapitálové výdavky
269 383 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
396 390 €
+Dlhodobé záväzky
6 541 €
+Krátkodobé záväzky
77 622 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
66 444 €
+Bankové úvery a výpomoci
66 444 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
49 800 €
+Úrokové splátky
2 585 €
+Finančné účty
926 005 €
+Neobežný majetok
5 227 618 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 780
+Výsledok hospodárenia
469 779 €