Mostová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 603
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský
E-mail:
mostovamostova-kurt.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
301,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
185,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
218,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
50,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
8 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
86 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 984 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
29 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mostová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 129 047 €
+Kapitálové príjmy
163 862 €
+Bežné výdavky
1 030 694 €
+Kapitálové výdavky
249 182 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
42 541 €
+Dlhodobé záväzky
511 951 €
+Krátkodobé záväzky
128 072 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
138 540 €
+Bankové úvery a výpomoci
138 540 €
+Úvery od ŠFRB
530 843 €
+Výdavky na splácanie istiny
34 960 €
+Úrokové splátky
9 398 €
+Finančné účty
237 760 €
+Neobežný majetok
3 061 791 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 603
+Výsledok hospodárenia
47 001 €