Mošovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 322
Okres:Turčianske Teplice
Kraj:Žilinský
E-mail:
mosovcemosovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,7 %
25,0 %
+Dlhová služba
2,2 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
9,5 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,5 %
1,4 %
+Intenzita investovania
-0,4 %
5,2 %
+Čistý majetok
353,9 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
99,7 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
107,0 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
71 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
84 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 348 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-61 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Mošovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
935 436 €
+Kapitálové príjmy
37 394 €
+Bežné výdavky
846 712 €
+Kapitálové výdavky
33 273 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 656 €
+Dlhodobé záväzky
4 294 €
+Krátkodobé záväzky
63 730 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
110 500 €
+Bankové úvery a výpomoci
110 500 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 500 €
+Úrokové splátky
4 658 €
+Finančné účty
63 561 €
+Neobežný majetok
3 123 017 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 308
+Výsledok hospodárenia
-79 447 €